Skaryszewski Rynek

W dawnych średniowiecznych czasach, kiedy  tutejsze tereny porastała Puszcza Radomska, nad rzeką Kobylanką powstała osada Skaryszew. Jej powstanie w tym miejscu związane jest z dawnym szlakiem handlowym, który prowadził z Rusi na Śląsk i Pomorze przez Iłżę, Skaryszew i Radom. 
Skaryszew należy do najstarszych miejscowości w Polsce. W tym samym czasie powstał m.in. Gdańsk, Iłża, Gniezno czy Sieciechów.

W XII wieku w Skaryszewie stał już kościół, karczma i funkcjonowało targowisko. Centrum dawnej osady był owalny plac, który ciągnął się wzdłuż obecnej ulicy Mickiewicza.

W 1167 r. Radosław Odrowąż ofiarował Skaryszew na rzecz Bożogrobców, czyli  Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego. Zakon ten powstał w 1099 r. w Jerozolimie, a do Polski sprowadził go i osadził w Miechowie w 1163 roku Jaksa z rodu Gryfitów. 
 W czasach, gdy przybyli tu Bożogrobcy Skaryszew był już dużą tętniącą życiem osadą. Niestety w czasie najazdu Tatarów w XIII wieku Skaryszew został zniszczony. Zabudowania spłonęły, a ludność została wymordowana. Bożogrobcy poprosili Bolesława V Wstydliwego o pomoc w odbudowie Skaryszewa. W pobliżu starej osady wyznaczono nowy rynek – w tym samym miejscu, co dziś. 
Na rynku znów zaczęto  sprzedawać towary, a do Skaryszewa wróciło życie.     Bożogrobcy prowadzili również działalność edukacyjną, organizując w Skaryszewie szkołę.

Ważnym momentem w dziejach Skaryszewa był rok 1264. Wtedy z rąk Bolesława V Wstydliwego osada otrzymała lokację. Prawa miejskie zostały potwierdzone w 1354r. przez Kazimierza Wielkiego, a w 1433r. przez Władysława Jagiełłę.
W XVII wieku około 1618r. z inicjatywy księdza Macieja Łubieńskiego h. Pomian,  w tym miejscu powstał ratusz.  Stał on tu do 1866r. kiedy to po prawie 250 latach został sprzedany i rozebrany.

Wielki pożar w 1889r., w związku z gęstą zabudową wokół rynku, zniszczył niemal całą osadę.
8 września 1939r. Skaryszew został zbombardowany. Zniszczeniu uległy: budynek magistratu przy ul. Kościelnej i dom Stanisława Płowca przy rogu ul. Kościelnej i Rynku, w którym mieścił się urząd pocztowy.

Po wojnie wdrażany od 1968r. nowy plan zagospodarowania przestrzennego  sytuuje w tym miejscu park w którego centrum  staje muszla koncertowa. Było to miejsce gdzie odbywała się większość imprez kulturalnych naszego miasta. 
Dzisiejszą formę rynek po gruntownej przebudowie 
uzyskał w 2010 r.  

Podziel się z nami Twoimi informacjami na temat tego miejsca

O którym miejscu chcesz napisać

Treść wiadomości

Jeśli chcesz dodaj zdjęcie