Nury - Parking ul. Kunegundy

W okolicach tego miejsca znaleziono najstarsze ślady osadnictwa w Skaryszewie. Miejsce to, potocznie nazywane Nury, był to usypany pagór o wielkości ok. 30 m, otoczony wodą prowadzącą z Kobylanki. W tym miejscu stał prawdopodobnie gród, w którym gościła Kunegunda. Grodzisko mogło istnieć już w XI wieku, a jego zadaniem była ochrona szlaku handlowego z Radomia do Iłży.

Nazwa ulicy Kunegundy związana jest z postacią 
św. Kingi - żony Bolesława V Wstydliwego, która przybyła do Polski z Węgier (Kinga to bowiem zdrobnienie imienia Kunegunda). Późniejsza święta często przebywała w Skaryszewie. Była bardzo pobożną kobietą. Czas spędzony w naszej miejscowości spędzała na modłach w kościele. Po śmierci męża Kunegunda ufundowała klasztor klarysek w Starym Sączu, a następnie sama przywdziała habit zakonny stając się klaryską.

Według legendy Kunegudna została napadnięta przez zbója Skarysza w okolicznych lasach. Zbój uwolnił Kingę dopiero wtedy, gdy obiecała wybudować w Skaryszewie  kościół.
Jest jeszcze jedna legenda, która mówi, że pewnego razu, gdy Kinga chciała wejść do kościoła, ukazał jej się diabeł w postaci baby wyższej niż kościół. Zebrani ludzie krzyczeli przerażeni, natomiast Kinga krzyżem świętym przepędziła diabła .

Kunegunda miała duże znaczenie nie tylko dla naszego miasta, 
ale i dla całej Polski. Za jej przyczyną do Polski sprowadzeni zostali węgierscy górnicy, którzy w Bochni i Wieliczce  zaczęli wydobywać sól na dużą skalę.

W dawnych czasach w Skaryszewie odbywały się liczne zjazdy. Przebywali tu m.in. księżna Grzymisława i jej syn Bolesław Wstydliwy oraz Henryk Brodaty. To w Skaryszewie w 1228 Konrad Mazowiecki próbował przejąć od Grzymisławy władzę i opiekę nad synem.

Można więc śmiało powiedzieć, iż historia naszego miasta związana jest  ściśle z początkami polskiej państwowości.
Tu bowiem odbywały się liczne wiece czyli zjazdy, rady możnych, na których podejmowane były decyzje ważne dla danego regionu. 

Podziel się z nami Twoimi informacjami na temat tego miejsca

O którym miejscu chcesz napisać

Treść wiadomości

Jeśli chcesz dodaj zdjęcie